Proč se v České republice stal Internet veřejným komunikačním prostředkem až v roce 1995?

Monopolní postavení na provozování veřejných datových služeb měla pouze společnost Eurotel a ta provozování Internetu neměla v úmyslu. Situace se ovšem rapidně mění v červenci 1995.
dům v ochraně

Datum vzniku českého Internetu je 1. červenec 1995

Eurotel získal monopolní postavení před pěti lety (v listopadu 1990) a v té době ještě nebyly veřejné datové služby na trhu vůbec efektivní. Muselo uplynout pět let, aby perspektivu pevných telekomunikačních sítí začala pomalu vytlačovat síť veřejných datových služeb a mobilních sítí. Eurotel spustil provoz mobilní sítě a správu pevných linek přenechal svému mateřskému subjektu, totiž SPT Telecomu. Následovala okamžitá řetězová reakce, Telecom odkoupil divizi veřejné datové sítě NexTel, což se stalo 1. července 1995. Tato transakce je v historii českého Internetu průlomová, neboť současně s tím bylo nutno změnit licencování. Nový vlastník totiž musel provozovat veřejné datové služby pod smlouvou neexkluzivní.
rodina pod deštníkem

Podnikatelská sféra samozřejmě tento krok uvítala s nadšením a od druhé poloviny roku 1995 bylo možno rozjet podnikání internetových poskytovatelů (providerů). 1. Červenec je tedy jakýmsi pomyslným datem liberalizace Internetu v České republice a dá se také považovat za datum vzniku českého Internetu.
ochrana rodiny

Jaké byly tehdy ceny připojení?

Zajímavý byl vývoj cen připojení k Internetu. V roce 1994, kdy bylo připojeno jen velmi omezené množství uživatelů, byla cena připojení přes COnet uživatelům CS Unix Users Group přes pevnou linku s rychlostí 14,4 kbit/s za obrovskou sumu 45 tisíc korun za měsíc! Plus náklady na pořízení, instalaci atd.

Koncem roku 1995 na brněnském veletrhu Invex již vystavovalo několik providerů, kteří vytvořili konkurenční prostředí a značně snížili i cenu. Pevná přípojka o rychlosti 9,6 – 14,4 kbit/s se dala pořídit za „pouhých“ 10 tisíc měsíčně. V roce 1995 již byl k mání dial-up s měsíčním paušálem od 350 korun a s pevnou sazbou 1 koruna za minutu provozu. Nejvýznamnějším průlomem v cenách za přopojení v prosinci roku 1995 byl vstup italského VOL ( Video On Line) na český trh, který umožnil měsíční paušál udržet na 495 Kč, aniž by zákazník platil minuty provozu. Ovšem podmínkou bylo platit telefonní poplatek SPT Telecomu podle délky vytočeného připojení.