Mezinárodní obchod a jeho podstata

Jaká je difinice? Jaký je význam mezinárodního obchodu? Mezinárodní obchod je směnou zboží nebo služeb odlišných subjektů daného státu v rámci celosvětového hospodářství. Míra zapojení či aktivity státu a jeho ekonomiky do mezinárodního obchodu je označována jako otevřenost či uzavřenost ekonomiky.

Výši otevřenosti ekonomiky je reálné vyjádřit coby podíl vývozu a dovozu na GNP v procentech. Mezinárodní obchod je velmi důležitý

červená myš
Dovoz neboli import

Jedná se o objem daného zboží, služeb, ale také licencí i autorských práv, jenž daný stát je schopen importovat neboli dovézt na své území ze zahraničí. Na rozdíl od vývozu není až natolik pozitivní záležitostí, neboť v případě vyšší hodnoty než je hodnota exportu, tak vzniklý rozdíl tvoří úbytek na hrubém domácím produktu. Země mající mnohem vyšší dovoz než vývoz se tak snaží tento fakt kompenzovat. Pokud zůstaneme u nás doma, tak Česká republika, která nepatří dlouho mezi země s přebytkem dovozu nad vývozem, se tak v roce 2005 dostala prostřednictvím zahraniční investice do stavu aktivní obchodní bilance. Export převýšil import, zvýšil se tak tomu i růst HDP.

Vývoz neboli export

V tomto případě je objem služeb, zboží, atd., jenž určitý stát je schopen vyrobit a vyvézt do zahraničí. Pro každou zemi platí, že je pro ni vývoz jistým přínosem. Pokud je hodnota exportu vyšší než daná hodnota dovozu, vzniklý rozdíl je přírůstkem pro stát a jedná se o hrubý domácí produkt. Převážná většina bohatých zemí se stala právě díky exportu vlastních výrobků a jejich vývozu do zahraničí. Mezi tyto země bezpochyby patří například Spojené státy americké či Japonsko.

Měnové kurzy

S mezinárodním obchodem úzce souvisí i měnové kurzy, veškeré vlivy i změny. Co však vůbec znamená měnový kurz? Nominální měnový kurz je hodnota jedné měny, která je vyjádřena v jednotkách měny jiné. Takřka většinou se udává jako poměr domácí měna ku měně zahraniční. Lze se shledat se zkráceným výrazem – kurz.
čas jsou peníze
Měnový kurz a jeho změny

Měnové kurzy jsou pohyblivé a to v závislosti odvíjící se na nabídce a poptávce po měně na mezinárodních devizových trzích. V rámci častých změn se jedná, jako je například posílení měny vůči jiné, zlevnění zahraničního sortimentu dováženého do země, či naopak zdražení domácího zboží, které je vyváženo do zahraničí, dále i potenciální znehodnocení měny.
To vše je ovlivněno nabídkou a poptávkou po měně, dále rozsáhlost nákupu a prodeje, výše úrokových sazeb apod.