Návštěva kina

I taková kultura, dnes již klasická zábava, jako je návštěva kina, je kulturou a má určitá svá daná pravidla, které mnoho jejich návštěvníků nedodržuje a drze je porušuje, čímž ruší ostatní diváky a ukazuje se jako nevychovaný jedinec, který neví, co se sluší a patří.

konec představení

Kina nám nabízí mnoho různých filmů ke zhlédnutí, od filmů pro děti, až po filmy výhradně pro dospělé. Jsou již také různé typy představení, od 2D, po 4D i více. To je potom zážitek nejen optický, ale také fyzický.

A jak vypadá a chová se průměrný návštěvník kina? Vypadá jako obyčejný člověk na nákupu. Po zakoupení si vstupenky, jde do řady, kde si koupí velkou zásobu brambůrků, pražené kukuřice a jiných pochutin, litr přeslazené limonády a trousíc za sebou cestičku, asi aby trefil zpět, se odvalí na své sedadlo, často v okamžiku, kdy film už dávno začal a svou cestou ke své sedačce, musí donutit vstát několik osob, které přišli včas. Při troše štěstí Vás tento opozdilec pouze zasype praženou kukuřicí, v horším případě Vás zalije trochou lepkavého sladkého nápoje. Během promítání filmu neustále ruší okolo sedící svým srkáním nápoje a chroupáním i rozsypáváním svého sypkého pokrmu. V okamžiku, kdy hrdina vykoná poslední čin, ještě než začnou běžet titulky, se zvedá a s mnoha nevhodnými komentáři odchází pryč.
sedadla v kině

A jak to má být správně? Kino je zařízení, kde je atmosféra a etické požadavky, co se týče oblečení, uvolněnější, přes to se sluší přijít v neroztrhaném oblečení, zapáchajícím čímkoli, co by mohlo ostatní diváky obtěžovat. Je vhodné si svůj lístek, případné pochutiny, pokud je opravdu potřebujete, si zakoupit včas a usednout na své sedadlo, ještě před tím, než se v sále setmí a začne reklamní blok. Případné pochutiny a nápoje jíme a pijeme diskrétně tak, abychom nerušili ostatní. Po skončení filmu, vyčkáme, než přejdou titulky a v sálu se opět rozsvítí. Během titulků je vhodné, pokud se nám film líbí, dát to najevo potleskem. Po rozsvícení v sále je správná doba v klidu a kulturně opustit svá sedadla a z kina odejít.