Housenky najdeme všude

Napadení housenkami může být pro zahradu fatální. Ještě větší pohromou se může stát, pokud housenky napadnou lesní porosty. Housenky na stromech mohou napáchat škody, které mají nedozírné následky.
Letošní rok byl poznamenán hojným výskytem Zavíječe zimostrázového. Tato nenápadná housenka dokázala během několika málo dní zlikvidovat obrovské množství zimostrázů. Způsobí naprostý a nevratný holožír. Buxusy se pěstují nejen na soukromých zahradách, ale také v zámeckých parcích, kde jsou zpravidla ostříhány do ozdobných tvarů nebo slouží jako živé ploty.

chlupatá housenka
Housenky jsou zelené s černými pruhy a ochlupacené. Dosahují délky 40 mm. Pochází z Asie.
Jedinou prevencí proti těmto housenkám je pravidelná kontrola keřů a postřik.
Nemenším zlem jsou housenky na ovocných stromech. Mezi časté škůdce na ovocných dřevinách patří housenky Běláska ovocného. Škodí na všech ovocných stromech. Napadají, ale také hlohy a jeřáby. Ožírají nejen pupeny, ale i rašící listy.
Dalším škůdcem nejen ovocných stromů je Bourovec prsténčivý. Napadá hlavně jádroviny a peckoviny, ale nepohrdne ani listy dřínů, hlohů a jiných stromů.
Neméně škodlivá je housenka Píďalky zimní menší. Stejně jako ostatní housenky okusuje narašené pupeny a mladé listy. Tyto housenky dokáží také způsobit naprostý holožír. Díky tomu je oslaben růst stromu a může dojít až k celkovému uhynutí.
housenka na rostlině
Už podle názvu dalšího škůdce poznáme, že jde o škůdce. Její jméno je Drvopleň. Tento škůdce vyžírá nenápadně, ale soustavně strom zevnitř. Způsobuje vážné poškození stromu. Většinou dojde až k jeho úhynu.
Máme vůbec nějakou šanci proti těmto škůdcům bojovat?
Nejjednodušším způsobem je, pravidelná kontrola porostu. Účinně zapůsobí jarní postřiky vhodnými přípravky. Existuje jich nepřeberné množství. Aplikaci a vhodnou dobu pro postřik i dávkování, naleznete na jednotlivých přípravcích.