Na tažné zařízení pro vozy typové řady Škoda Octavia 2 připojíte i obytný přívěs

Tažná zařízení Octavia 2 využívají majitelé motorových vozidel pro účely cestování, stěhování, k převozu stavebnin, a dokonce i živých zvířat, nejčastěji koní. Základ tvoří ocelový rám nosné konstrukce, který je zavěšen speciálními spojovacími součástmi do karosérie vozu, a je doplněn o kulový čep, jehož podobu všichni dobře znají ze zlidovělého výrazu „koule“. Vyrábí se ve třech základních provedeních jako verze pevné, sklopné a odnímatelné. Pevné konstrukce jsou výhodné zejména pro časté, takřka každodenní využívání, odnímatelné systémy jsou řidiči povinni při jejich nečinnosti demontovat a hodí se spíše pro sporadické převozy stavebního materiálu, nábytku, nebo jako sezónní záležitost pro cestování s obytnými přívěsy.
otevřený karavan.jpg

Co musí obsahovat homologovaná zařízení

Svislé zatížení vozidla – samotný název napovídá, že jde o působení tlakové síly zátěže ve svislém směru, a to ve spojce vozíku nebo přívěsu na kulový čep (kouli). V zásadě platí, že není přípustné, aby tato hodnota byla překročena jak při tažení přívěsu, tak i působením sil nosiče jízdních kol. Svislé zatížení se udává v kilogramech a je k nalezení v manuálu vozidla, nebo v Osvědčení o registraci. Zpravidla se pohybuje v hodnotách kolem 70 – 100 kg.
Tažná kapacita zařízení – výrobcem udávaná maximální hranice zátěže připojeného přívěsu nebo vozíku, která na kouli působí v horizontálním směru. Tato hodnota je u každého typu vozidla jiná a najdete ji opět v Osvědčení o registraci.
Tzv. Hodnota D je určena pro výpočet tažné kapacity samotného tažného zařízení a ovlivňuje ji materiál a velikost tažné oje. Tento technický parametr je uváděn vždy na výrobním (typovém) štítku montovaného tažného zařízení.
obytný karavan.png
Typové štítky – jedná se o povinné označování tažné přípojky dle mezinárodních standardů a obsahují název a kód výrobce, hodnotu svislé zátěže, hodnotu D, schvalovací číslo z homologace a typ zařízení.
Typový list je povinně vystavován pro všechny homologované výrobky a zákazník jej obdrží jako součást odborné montáže. Slouží tudíž jako potvrzení o instalaci a uvedení do provozu odbornou firmou. S typovým listem jste povinni navštívit příslušný dopravně správní odbor městského úřadu, aby vystavil změny ve velkém technickém průkazu.