Co je to kratom?

V poslední době se poměrně často objevují diskuze na stejné téma, téma kratomu. Určité skupině lidí je toto slovo jistě úplně neznámé a nedokáží si představit ani trochu o co jde. Téma se totiž úzce dotýká mladých a dospívajících lidí a posléze také učitelů a všech, kteří s těmito lidmi pracují. Jde totiž o látku, která je užívána jako legální rekreační droga. Jde ale o to, že je to látka poměrně nová a v legislativě tak ještě nemá vlastní místo. Tím pádem je velice jednoduše přístupná mladým lidem, kteří si ji mohou koupit i v běžných obchodech. Navíc se tato látka prodává v různých formách, takže například jde o součást sušenek či jako želé.

kratom v pilulkách

Jedná se tak o formy, které aktivně přitahují mladé lidi. Vedle těchto účinků (účinky se podle dávky mohou projevit různě, buď jako otupělost nebo naopak povzbuzení) jsou ale i jiné důvody, proč se kratom využívá. Kratom se vyrábí ze sušených listů Mitragynosa speciosa a hlavními účinnými látkami je mitragynin a 7-hydroxymitragynin. Právě mitragynin se běžně využívá v lékařství pro svou schopnost tlumit bolest. Výhodné je to, že oproti morfinu se na kratom nevytvoří tolerance, a tedy není brzo po nasazení léčby zvyšovat dávky. Zajímavé je, že kratom se využíval v historii i pro jiný účel.

kratom

Zmírňovali se jím abstinenční příznaky při odvykání u lidí, kteří byli závislí na opiu. Původním místem rozšíření kratomu byla oblast Indie, Číny a jihovýchodní Asie celkově. Dáno je to přirozeným výskytem Mitagyny speciosy. Teoreticky by se tato rostlina dala pěstovat i v našich podmínkách, ale vyžadovalo by to příliš mnoho práce zajistit ty správné podmínky. Jedná se o rostlinu, která vyžaduje tropické deštné pralesy, takže nesnese suché oblasti a mrazíky. Právě také v původních oblastech Asie byl kratom využíván dělníky v práci pro své povzbuzující účinky.